• Danh từ giống đực

  (đo) lít
  Pot qui fait deux litres
  cái bình hai lít
  Un litre de bière
  một lít bia
  Chai lít
  Danh từ giống cái
  (tôn giáo) băng tang chăng (chăng quanh nhà thờ khi có lễ tang long trọng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X