• Danh từ giống cái

  Sự giao (hàng)
  Livraison à domicile
  sự giao hàng tận nhà
  Livraison de porte à porte
  sự giao hàng từ nơi gửi đến nơi nhận
  Tập (sách in dần)
  Roman en vingt livraisons
  cuốn tiểu thuyết gồm hai mươi tập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X