• Danh từ

  Nó, hắn, anh ấy, ông ấy, bà ấy, cô ấy
  C'est lui
  chính nó
  C'est à lui
  cái ấy là của nó
  Parlez-lui
  hãy nói với nó
  De lui-même
  tự nó
  Tu vas voir ta soeur dis-lui bonjour de ma part
  cậu đi thăm chị cậu, cho tớ gửi lời chào bà ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X