• Nội động từ

  Nhìn, trông
  Ne voir que d'un oeil
  chỉ nhìn một mắt
  Il ne voit pas bien
  nó không trông rõ
  Thấu hiểu
  Je vois clair dans son jeu
  tôi thấy rõ trong thủ đoạn của hắn
  Chú ý xem
  Voyez à ce qu'il ne manque de rien
  hãy chú ý xem cho nó không thiếu gì cả
  allez y voir
  cứ đến mà xem, cứ thử đến mà xem
  c'est à voir
  để rồi xem
  ne pas voir plus loin que le bout de son nez bout
  bout
  ne voir que par les yeux de quelqu'un oeil
  oeil
  on verra
  rồi sẽ hay, rồi sẽ thấy ai phải ai trái
  pour voir
  để mà xem, để thử xem
  voir double double
  double
  voir loin
  nhìn xa trông rộng
  vois-tu voyez-vous
  anh thấy không
  voyons
  nào!
  Calmez vous voyons
  !�� anh hãy bình tĩnh nào!

  Ngoại động từ

  Nhìn thấy, trông thấy, thấy
  Voir quelque chose de ses propres yeux
  tự mắt mình nhìn thấy cái gì
  Nhìn xem
  Voyez si les enfants sont rentrés
  hãy nhìn xem trẻ em đã về chưa
  Xem, dự xem
  J'ai vu un film
  tôi đã xem một phim
  Il a vu un match de football
  anh ấy đã dự một cuộc đấu bóng đá
  Thử xem
  Voyez si ce costume vous va
  ông hãy thử xem bộ quần áo này có vừa ông không
  Tham quan
  Voir une exposition
  tham quan một cuộc triển lãm
  Thăm
  Je viens voir ma grand mère
  tôi đến thăm bà tôi
  Tiếp
  Depuis son deuil elle ne voit plus personne
  từ khi có tang, bà ta không còn tiếp ai nữa
  Khám bệnh; nhờ khám bệnh cho
  Le médecin voit ses malades
  thầy thuốc khám bệnh nhân
  Allez voir un dentiste
  hãy đến nhờ một nhà sĩ khám bệnh cho
  Gặp
  Je l'ai vu hier dans la rue
  hôm qua tôi gặp anh ấy ở ngoài phố
  Hiểu
  Je vois bien son intention
  �� tôi hiểu rõ ý định của hắn
  Biết
  Je ne vois pas quel parti prendre
  tôi không biết nên làm thế nào
  Nhận xét
  Voyez la beauté de ces vers
  anh hãy nhận xét cái đẹp của những câu thơ này
  Chứng kiến
  Comment voir tant d'accidents sans s'émouvoir
  chứng kiến nhiều tai nạn như thế thì làm thế nào mà không xúc động được
  Chú ý đến, quan tâm đến
  Il ne voit que l'argent
  hắn chỉ quan tâm đến tiền mà thôi
  en avoir vu bien d'autres autre
  autre
  en voir de toutes sortes en voir de belles
  phải thấy nhiều điều chướng tai gai mắt
  en voir trente-six chandelles chandelle
  chandelle
  faire voir
  cho xem, tỏ cho biết; chứng minh rằng
  laisser voir
  để cho thấy, thể hiện ra
  n'avoir rien à voir
  không có liên quan gì
  Vous n'avez rien à voir dans cette affaire
  không so sánh được (với); hoàn toàn khác
  n'y voir que du feu feu
  feu
  que vois-je
  cái gì lạ thế này! lạ chưa này!
  voir en quelqu'un un
  coi ai như
  Il voit en elle une bienfaitrice
  �� anh ta coi bà ấy như một vị ân nhân
  voir le jour jour
  jour
  voir venir quelqu'un venir
  venir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X