• Phó từ

  Bây giờ
  Il est maintenant dix heures
  bây giờ là mười giờ
  de maintenant
  (của) thời nay
  La littérature de maintenant
  �� văn học thời nay
  maintenant que
  bây giờ mà
  Phản nghĩa Autrefois

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X