• Danh từ giống đực (số nhiều)

  Vật liệu
  Résistance des matériaux
  sức bền vật liệu
  Tư liệu
  Rassembler des matériaux
  thu thập tư liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X