• Danh từ giống cái

  Sự chống, sự chịu; sức chống, sức chịu; khả năng chịu, sức dẻo dai
  Résistance à l'oppression
  sự chống áp bức
  Résistance à l'érosion
  sức chống xói mòn
  Résistance à la sécheresse
  sức chịu khô hạn
  Résistance à la fatigue
  khả năng chịu mệt nhọc
  Sức bền
  Résistance des matériaux
  sức bền vật liệu
  Sự cản; sức cản
  Résistance de l'air
  sức cản của không khí
  (điện học) điện trở
  điều trở ngại
  Venir à bout d'une résistance
  vượt qua được trở ngại
  Sự kháng cự; cuộc kháng chiến
  Obéir sans résistance
  tuân theo không kháng cự
  Participer à la résistance contre les impérialistes
  tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc
  résistance passive
  sự kháng cự thụ động
  résistance apparente
  (vật lý học) trở kháng
  résistance spécifique
  (vật lý học) suất điện trở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X