• Ngoại động từ

  Thu thập
  Rassembler des documents
  thu thập tài liệu
  Tập hợp, tụ tập
  Rassembler le peuple
  tập hợp nhân dân
  Rassembler des amis
  tụ tập bạn bè
  Tập trung
  Rassembler ses forces
  tập trung sức lực
  Lắp lại
  Rassembler une charpente
  lắp lại một khung sườn
  rassembler un cheval
  gò ngựa ở tư thế sẵn sàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X