• Tính từ

  (thuộc) mẹ
  Lait maternel
  sữa mẹ
  Bên ngoại
  Parents maternels
  họ hàng bên ngoại
  (thuộc) bà mẹ
  Protection maternelle et infantile
  sự bảo vệ bà mẹ và trẻ em
  école maternelle
  trường mẫu giáo
  langue maternelle
  tiếng mẹ đẻ
  Danh từ giống cái
  Trường mẫu giáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X