• Danh từ giống cái

  Sự che chở, sự bảo vệ, sự bảo hộ; người che chở, vật bảo vệ
  Solliciter la protection de quelqu'un
  cầu xin sự che chở của ai
  Protection maternelle et infantile
  sự bảo vệ bà mẹ và trẻ em
  Protection du travail
  sự bảo hộ lao động
  Sự phòng vệ
  Protection des côtes
  sự phòng vệ bờ biển
  Sự bảo trợ
  La protection des arts
  sự bảo trợ nghệ thuật
  (kinh tế) chính sách thuế quan bảo hộ
  Phản nghĩa Agression, attaque, hostilité, oppression, tyrannie.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X