• Danh từ giống đực

  Sữa
  Lait de vache
  sữa bò
  Lait d'amande
  sữa hạnh (nhân)
  Lait artificiel
  sữa nhân tạo
  Lait caillé
  sữa đông, sữa vón cục
  Lait de chaux
  sữa vôi
  Lait concentré
  sữa cô đặc
  Lait écrémé
  sữa đã tách kem
  Lait fermenté
  sữa lên men
  Lait de suite
  sữa ăn thế sữa mẹ (trẻ từ bốn tháng)
  boire du lait boire
  boire
  cochon de lait cochon
  cochon
  dent de lait dent
  dent
  fièvre de lait
  (y học) sốt cương sữa
  frère de lait
  anh (em) cùng vú nuôi
  lait de chaux chaux
  chaux
  lait de coco coco
  coco
  lait de poule
  sữa trứng gà (lòng đỏ trứng gà đánh với sữa nóng và đường)
  monter comme une soupe au lait
  dễ phát cáu
  petit lait
  nước sữa
  se mettre au lait
  theo chế độ ăn sữa
  soeur de lait
  chị (em) cùng vú nuôi
  sucer le lait
  hấp thụ từ khi còn trứng nườc
  vache à lait
  bò sữa (nghĩa đen) (nghĩa bóng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X