• Danh từ giống đực

  Bộ trưởng
  Ministre des Finances
  bộ trưởng tài chính
  Conseil des ministres
  hội đồng bộ trưởng
  Mục sư (đạo Tin lành)
  (ngoại giao) công sứ
  ministre de Dieu
  linh mục
  ministre d'Etat
  quốc vụ khanh
  premier ministre
  thủ tướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X