• Tính từ

  (ngôn ngữ học) đơn tiết
  Mot monosyllabique
  từ đơn tiết
  Langue monosyllabique
  ngôn ngữ đơn tiết
  Vers monosyllabique
  câu thơ chỉ gồm từ đơn tiết
  Phản nghĩa Polysyllabique

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X