• Danh từ giống cái

  Tính đạo đức, giá trị đạo đức
  Moralité des actions
  tính đạo đức của những hành động
  đạo đức
  Un homme d'une moralité irréprochable
  người có đạo đức hoàn toàn
  Bài học (đạo đức) (rút ra từ một sự kiện, một truyện...)
  (sử học) kịch luân lý

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X