• Ngoại động từ

  Thấm ướt, tẩm ướt, làm ướt
  Mouiller sa serviette
  thấm ướt khăn mặt
  Passant que la pluie a mouillé
  người qua đường bị mưa làm ướt
  Phản nghĩa Assécher, dessécher, éponger, essuyer, sécher
  (bếp núc) rưới
  Pha nước (vào rượu)
  (ngôn ngữ học) mềm hóa
  Thả (neo, thủy lôi)

  Nội động từ

  Thả neo
  Mouiller au large
  thả neo ngoài khơi
  (thông tục) sợ, sợ hãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X