• Ngoại động từ

  Cấp, trang bị
  Munir un voyageur d'un peu d'argent
  cấp một ít tiền cho người đi đường
  Phản nghĩa Démunir. Dénué, dépourvu, exempt, manquant ( de), privé

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X