• Phó từ

  Từ chối, không được
  Répondre négativement
  trả lời không được
  Tiêu cực

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X