• Ngoại động từ

  Xóa mờ
  Le temps a oblitéré cette inscription
  thời gian đã xóa mờ câu khắc này
  đóng dấu hủy
  Oblitérer un timbre
  đóng dấu hủy tem
  (y học) làm tắc
  Oblitérer une artère
  làm tắc một động mạch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X