• Danh từ giống cái

  Câu ghi (trên biển chỉ đường...), câu khắc (trên bia mộ...), văn khắc
  Etude des inscriptions
  khoa nghiên cứu văn khắc
  Sự ghi, sự vào sổ, sự đăng ký
  L'inscription d'un élève au tableau d'honneur
  sự ghi tên một học sinh vào bảng danh dự
  Inscription en courbe
  sự ghi theo đường cong
  Inscription électromagnétique
  sự ghi điện từ
  Inscription des images sur une bande magnétique
  sự ghi hình trên băng từ
  Inscription photographique
  sự ghi ảnh

  Phản nghĩa Radiation

  Inscription en faux; inscription de faux (luật học, pháp lý) sự kiện điều giả mạo
  prendre ses inscriptions
  ghi tên học đại học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X