• Ngoại động từ

  Làm cho tối
  Les hautes maisons obscurcissent la rue
  các ngôi nhà cao làm cho đường phố tối đi
  Che mờ, làm mờ
  Les larmes obscurcissent la vue
  lệ làm mờ mắt
  Obscurcir l'intelligence
  làm mờ trí thông minh
  Làm cho tối nghĩa, làm thành khó hiểu
  Ce mauvais commentaire obscurcit le texte
  lời bình kém cỏi ấy làm cho bài văn thêm tối nghĩa
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) làm cho sẫm lại (màu sắc)
  Phản nghĩa Eclaircir, éclairer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X