• Danh từ giống đực

  Lời bình chú
  Commentaire littéraire
  lời bình chú văn học
  Lời bình luận, lời bàn tán
  Sa conduite donne lieu à bien des commentaires
  cách cư xử của nó đã gây ra nhiều bàn tán
  cela se passe de commentaire
  (thân mật) điều đó rõ quá rồi
  pas de commentaire!
  im đi!
  sans commentaire
  không cần phải nhiều lời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X