• Tính từ

  Xấu, tồi, dở, kém
  Mauvais bois
  gỗ xấu
  Mauvais poète
  nhà thơ tồi
  Avoir de mauvais yeux
  mắt kém
  Mauvaise mémoire
  trí nhớ kém
  Parler un mauvais [[fran�ais]]
  nói tiếng Pháp tồi
  Rủi, đen đủi
  Mauvaise chance
  vận rủi
  Sai
  Mauvais calcul
  tính sai
  Prendre la mauvaise route
  đi sai đường
  Khó khăn
  Mauvais moments
  những lúc khó khăn
  Ác
  Il a eu un rire mauvais
  anh ta có cái cười ác
  avoir mauvaise mine
  trông thiểu não; có vẻ ốm
  faire mauvais visage à quelqu'un
  đối xử lạnh nhạt với ai
  mauvaise langue langue
  langue
  mauvaise odeur
  mùi hôi, mùi thối
  mauvaise tête
  kẻ bướng bỉnh
  prendre en mauvaise part
  hiểu theo nghĩa xấu
  Phản nghĩa Bon. Excellent. Adroit, habile. Bien, réussi. Favorable, heureux. Brave, charmant, heureux. Droit, honnête. Louable

  Phó từ

  Xấu, không hay
  faire mauvais
  không hay ho gì; đáng buồn
  sentir mauvais
  có vẻ không hay ho gì, có chiều hướng xấu đi
  [[�a]] sent mauvais
  �� (thân mật) sự việc có chiều hướng xấu đi

  Danh từ giống đực

  Cái xấu
  Discerner le bon du mauvais
  phân biệt cái tốt với cái xấu

  Danh từ

  Người xấu
  Les mauvais
  những người xấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X