• Tính từ

  (toán học) tù
  Angle obtus
  góc tù
  (nghĩa bóng) đần, trì độn
  Esprit obtus
  trí óc trì độn
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) tròn tròn
  Poisson à tête obtuse
  cá đầu tròn tròn
  Phản nghĩa Aigu; pénétrant.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X