• Ngoại động từ

  Bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy
  Saisir quelqu'un au collet
  tóm lấy cổ áo ai
  Cầm (một đồ vật để sử dụng)
  Saisir une épée par le poignet
  cầm gươm bằng chuôi
  Chiếm lấy
  Saisir le pouvoir
  chiếm lấy chính quyền
  Nắm lấy; nắm được
  Saisir l'occasion
  nắm lấy cơ hội
  Saisir une pensée
  nắm được một tư tưởng
  Tịch biên; tịch thu
  Saisir un mobilier
  tịch biên đồ đạc
  Tác động mạnh đến, làm cho cảm thấy
  Le froid m'a saisi
  tôi cảm thấy lạnh
  Đưa ra ( tòa)
  Saisir un tribunal d'une affaire
  đưa một việc ra tòa
  Nướng; rán nóng già (thịt..)
  (hàng hải) buộc chặt (tàu thuyền)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X