• Phó từ

  (một cách) bỉ ổi, (một cách) ghê tởm
  Calomnier odieusement
  vu khống một cách bỉ ổi
  (một cách) tệ hại
  Être odieusement en retard
  đến chậm một cách tệ hại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X