• Tính từ

  Gợn sóng, nhấp nhô; uyển chuyển
  Cheveux ondoyants
  tóc gợn sóng
  Flamme ondoyante
  ngọn lửa nhấp nhô
  Taille ondoyante
  thân hình uyển chuyển
  (văn học) hay thay đổi, thất thường
  Nature ondoyante
  bản chất thất thường
  Phản nghĩa Constant, stable.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X