• Danh từ giống cái

  Sự cắt, sự gọt, sự đẽo
  La taille des diamants
  sự gọt kim cương
  La taille de la pierre
  sự đẽo đá
  (nông nghiệp) sự cắt sửa, sự xén
  La taille des arbres
  sự cắt sửa cây
  (lâm nghiệp) sự chặt rừng mới tái sinh
  (nghệ thuật) sự trổ, nét trổ
  (y học) thủ thuật mở (một cơ quan rỗng)
  (ngành mỏ) hầm khai thác
  Lưỡi (gươm, dao)
  Recevoir un coup de taille
  bị một lưỡi chém
  Tầm vóc
  Homme de grande taille
  người tầm vóc cao
  Thân hình
  Avoir une taille svelte
  có thân hình mảnh khảnh
  Cỡ, kích thước
  Taille
  cỡ 40
  Une erreur de cette taille
  một sai lầm cỡ ấy
  Vùng thắt lưng
  Entrer dans l'eau jusqu'à la taille
  lội xuống nước đến ngang thắt lưng
  (âm nhạc, từ cũ, nghĩa cũ) giọng nam cao
  (sử học) thuế thân
  à la taille de de la taille de
  ngang tầm với
  à la taille de son génie
  �� ngang tầm với thiên tài của ông ta
  de taille
  lớn, quan trọng
  en taille
  không mặc áo khoác
  Sortir en taille
  �� đi ra không mặc áo khoác
  être bien pris dans sa taille prendre
  prendre
  être de taille à
  có đủ sức để, có đủ khả năng để
  n'avoir point de taille
  có thân hình thô, có lưng thô (không thon)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X