• Tính từ

  (thuộc) miệng
  Cavité orale
  khoang miệng
  Par voie orale
  (y học) bằng đường miệng
  Truyền khẩu, truyền miệng
  Tradition orale
  truyền thống truyền khẩu
  (bằng) miệng
  Déposition orale
  lời khai miệng
  Phản nghĩa Ecrit, graphique

  Danh từ giống đực

  Kỳ thi miệng, kỳ thi vấn đáp
  Echouer à l'oral
  trượt kỳ thi vấn đáp
  (sử học) mạng che mặt (của phụ nữ Do Thái thời Trung đại)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X