• Tính từ

  Hướng
  Chambre orientée à l'est
  phòng hướng (về) đông
  Có phương hướng
  Un ouvrage orienté
  một tác phẩm có phương hướng
  (toán học) định hướng
  Cercle orienté
  đường tròn định hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X