• Phó từ

  (bằng) tiền
  Être condamné pécuniairement
  bị phạt tiền
  Aider quelqu'un pécuniairement
  giúp đỡ ai bằng tiền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X