• Ngoại động từ

  Giúp, giúp đỡ
  Aider quelqu'un dans ses travaux
  giúp ai trong công việc
  je lui tendis la main pour l'aider à se relever Giraud
  tôi chìa tay cho hắn nắm để giúp hắn đứng dậy
  Cứu giúp, cứu trợ
  Une famille qui mérite d'être aidée
  một gia đình đáng cứu giúp
  Que Dieu vous aide!
  cầu trời phù hộ cho anh!

  Nội động từ

  Giúp vào, giúp cho
  Aider à la digestion
  giúp cho sự tiêu hóa
  Ces mesures pourront aider au rétablissement de l'économie
  các biện pháp này có thể giúp cho việc tái thiết kinh tế
  Phản nghĩa Abandonner, contrarier. Desservir, gêner, nuire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X