• Danh từ giống đực

  Cơn nguy, hiểm họa
  Navire en péril
  tàu lâm nguy
  à ses risques et périls
  chịu hoàn toàn trách nhiệm
  au péril de
  nguy đến
  Au péril de sa vie
  nguy đến tính mệnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X