• Tính từ

  Toàn cảnh
  Vue panoramique
  cảnh toàn cảnh
  écran panoramique
  màn ảnh rộng, màn ảnh đại vĩ tuyến
  voiture panoramique
  xe nhìn rộng tầm
  Danh từ giống đực
  (điện ảnh) cách quay toàn cảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X