• Danh từ giống đực

  Tấm chắn, màn
  écran de cheminée
  tấm chăn (nóng ở) lò sưởi
  écran de fumée
  màn khí
  (nhiếp ảnh) kính lọc
  Màn ảnh, chiếu bóng
  Porter un roman à l'écran
  đưa một cuốn tiểu thuyết lên màn ảnh
  Les vedettes de l'écran
  các ngôi sao màn ảnh
  le petit écran
  màn ảnh nhỏ, truyền hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X