• Danh từ giống đực

  Thiên đường
  Le paradis et l'enfer
  thiên đường và địa ngục
  Gagner le paradis
  lên thiên đường
  Le paradis sur la terre
  thiên đường ở cõi trần, thiên đường tại thế
  Phản nghĩa Enfer, géhenne
  Tầng thượng (nhà hát)
  (thực vật học) loài táo thượng uyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X