• Ngoại động từ

  Đánh sưng húp
  Pocher l'oeil à quelqu'un
  đánh ai sưng húp mắt
  Bỏ vỏ (trứng) chần nước sôi
  Pocher des oeufs
  chần trứng bỏ vỏ vào nước sôi
  Chần
  Pocher un poisson
  chần món cá
  (hội họa) vẽ ghi màu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X