• Danh từ giống đực

  Cớ, lý do
  Chercher prétexte
  kiếm cớ
  Sous prétexe que
  lấy cớ rằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X