• Ngoại động từ

  Tìm, kiếm
  Chercher une personne
  tìm một người
  Chercher la vérité
  tìm chân lý
  Chercher le péril
  tìm vào chỗ nguy hiểm
  Tìm cách
  Chercher à deviner
  tìm cách đoán
  (thông tục) giá đến
  [[�a]] va chercher dans les cent francs
  cái ấy có lẽ giá đến một trăm frăng
  (thông tục) khiêu khích
  Je ne suis pas méchant mais si tu me cherches gare à toi!
  Tao không ác đâu, nhưng nếu mày khiêu khích tao thì liệu hồn đấy!
  chercher aventure aventure
  aventure
  chercher la petite bête bête
  bête
  chercher midi à quatorze heures
  vẽ chuyện làm ra khó khăn, làm cho phiền phức thêm
  chercher querelle
  gây chuyện cãi nhau
  chercher sa vie
  kiếm sống
  chercher une aiguille dans une botte de foin aiguille
  aiguille
  qui cherche trouve
  có công mài sắt có ngày nên kim
  Phản nghĩa Trouver

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X