• Tính từ

  Chủ yếu, chính
  Rôle principal
  vai trò chủ yếu
  Proposition principale
  mệnh đề chính

  Danh từ giống đực

  Cái chủ yếu, cái chính
  Le principal c'est l'honnêteté
  cái chủ yếu là sự trung thực
  Vốn
  Principal et intérêt
  vốn và lãi
  Thư ký trưởng (ở phòng luật sư)
  (âm nhạc) bộ ống chính (của đàn ông)
  (từ cũ, nghĩa cũ) hiệu trưởng (trường trung học cơ sở)
  Phản nghĩa Accessoire, secondaire.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X