• Danh từ giống đực

  (luật học, pháp lý) số các vụ kiện (theo thứ tự phải xử)
  Sổ, danh sách
  Rôle d'impôt
  sổ thuế
  Rôle d'équipage
  danh sách đoàn thủy thủ
  (sân khấu) vai
  Savoir son rôle
  thuộc lời vai mình đóng
  Vai trò
  Avoir un rôle important dans une affaire
  có vai trò quan trọng trong một việc
  Rôle du coeur dans la circulation du sang
  vai trò của tim trong sự tuần hoàn máu
  à tour de rôle
  lần lượt
  créer un rôle
  diễn xuất đầu tiên một vai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X