• Danh từ giống đực

  Sự trị vì; triều đại.
  Le règne de Napoléon
  triều đại Na-pô-lê-ông.
  Sự ngự trị; sự thống trị.
  Le règne de la raison
  sự ngự trị của lý tính.
  Le règne des banquiers
  sự thống trị của các chủ ngân hàng.
  (sinh vật học) giới.
  Le règne animal
  giới động vật.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X