• Phó từ

  Mới đây, mới rồi
  Cela est arrivé récemment
  việc ấy xảy ra mới đây

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X