• Nội động từ

  Thoát khỏi
  Réchapper d'un péril
  thoát khỏi một tai nạn
  réchapper à une maladie grave
  thoát khỏi một bệnh nặng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X