• Tính từ

  Nghiêm trang, trịnh trọng
  Homme grave
  người nghiêm trang
  Nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
  Affaire grave
  việc nghiêm trọng
  Maladie grave
  bệnh trầm trọng
  Faute grave
  lỗi nặng
  Trầm
  Ton grave
  giọng trầm
  (âm nhạc) chậm rãi
  (từ cũ; nghĩa cũ) nặng
  Corps graves
  vật nặng
  (từ cũ; nghĩa cũ) có uy tín
  accent grave
  (ngôn ngữ học) dấu huyền
  Phản nghĩa Badin, familier, frivole, insouciant; futile. Anodin, bénin. Léger. Aigu
  Danh từ giống đực
  Giọng trầm; âm trầm
  Cái nghiêm trang; thể văn nghiêm trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X