• Danh từ giống cái

  Trò giải trí, trò tiêu khiển, trò vui
  Prendre un peu de récréation
  tiêu khiển đôi chút
  récréations mathématiques
  trò vui toán học
  Giờ nghỉ, giờ chơi
  Sonner la récréation
  nổi hiệu giờ nghỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X