• Danh từ giống cái

  Tiếng
  Avoir mauvaise réputation
  có tiếng xấu
  connaître de réputation
  biết tiếng
  Tiếng tốt, thanh danh
  Compromettre sa réputation
  làm tổn hại thanh danh của mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X