• Ngoại động từ

  Biết
  Connaître l'adresse de quelqu'un
  biết địa chỉ của ai
  Connaître un géographe
  biết một nhà địa lý
  Connaître le français
  biết tiếng Pháp
  Connaître le monde
  biết đời
  Avoir connu la misère
  đã biết thế nào là nghèo khổ
  Ne connaître que son intérêt
  chỉ biết quyền lợi của mình
  Sans toi, nul chapitre de ma carrière n'aurait pu connaître le succès
  thiếu em, đường sự nghiệp của tôi khó ghi được bước thành công nào
  A l'oeuvre on connaît l'artisan
  nhìn việc biết người
  (kinh thánh) (Connaître une femme) ăn nằm với một người đàn bà
  Se faire connaître+ tự giới thiệu+ nổi danh

  Nội động từ

  Có thẩm quyền xét xử
  Ce tribunal ne connaît pas des causes civiles
  tòa án này không có thẩm quyền xét xử dân sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X