• Danh từ giống cái

  Lồng hối cải
  Amener quelqu'un à résipiscence
  khiến cho ai hối cải
  Recevoir à résipiscence
  xá tội cho kẻ hối cải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X