• Ngoại động từ

  Nhận thu nhận
  Recevoir une lettre
  nhận một bức thư
  Recevoir une récompense
  nhận một phần thưởng
  La demande a été [[re�ue]]
  lá đơn đã được (thu) nhận
  Bị được phải
  Recevoir une punition
  bị phạt
  Recevoir un bon accueil
  được đón tiếp tử tế
  Tiếp, tiếp đón
  Recevoir un ami
  tiếp đón một người bạn
  Recevoir quelqu'un avec empressement
  tiếp đón ai niềm nở
  Tiếp nhận, nghiệm thu
  Refuser de recevoir les travaux
  không chịu tiếp nhận công trình
  Chấp nhận; thừa nhận
  Initiative mal [[re�ue]]
  sáng kiến không được chấp nhận
  Recevoir une chose pour vraie
  thừa nhận một điều là đúng
  Cho đỗ
  Être [[re�u]] à l'examen
  thi đỗ
  Phản nghĩa Donner, émettre, envoyer, offrir, payer, verser. Eliminer, exclure, refuser.

  Nội động từ

  Tiếp khách
  Le direteur [[re�oit]] à quatre heures de l'après- midi
  ông giám đốc tiếp khách vào bốn giờ chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X