• Danh từ giống cái

  Sự biến thành, sự chuyển thành
  Résolution de l'eau en vapeur
  sự biến nước thành hơi
  (y học) sự tan (sưng, viêm)
  (y học) sự mềm ra
  (luật học, pháp lý) sự hủy
  Résolution d'un bail
  sự hủy một hợp đồng thuê
  (lôgic) sự phân tích
  Sự giải quyết; sự giải
  Résolution d'une difficulté
  sự giải quyết một khó khăn
  résolution d'une équation
  sự giải một phương trình
  Quyết định, ý định
  Abandoner sa résoulution
  bỏ ý định
  Nghị quyết
  Résolution de l'Assemblée nationale
  nghị quyết của Quốc Hội
  Tính kiên quyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X